Lịch công tác tuần 40 năm học 2020-2021

 

(Từ ngày 03/05/2021 đến ngày 09/05/2021) 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

 Hai

03/05/2021

 

 

 

 

 

 

 

Ba

04/05/2021

   

05/05/2021

 - 

 

 

Năm

06/052021

14h00Giao ban tháng

 

- Phòng họp T4

Sáu

07/05/2021

-15h00'

 - Chia tay Đ/c Đàm Văn viện về nghỉ hưu

TP: LĐ Trường, đại diện Công đoàn, đại diện Đoàn TN, đại diện LĐ các phòng, khoa , tổ  ĐVCĐBP Tiểu học - Mầm non

 

-Phòng họp T4

Bảy

0805/2021

 -

 -

 

Chủ nhật

09/05/2021

-

 -

 

 

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.