Lịch công tác tuần 39 năm học 2021-2022

 

(Từ ngày 25/04/2022 đến ngày 01/5/2022) 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

 Hai

25/04/2022

- 9h00'

- Họp công tác thi đua

TP: Hội đồng thi đua

-P. họp T4

Ba

26/04/2022

   

27/04/2022

   

Năm

28/04/2022

   

Sáu

29/04/2022

-15h30

- Chia tay Đ/c Đỗ Đình Thanh nghỉ hưu

TP: LĐ Trường; đại diên LĐ các phòng, hoa, tổ TT, đoàn thể; ĐVCĐ Tổ chức và Hành chính

- P. họp T4

Bảy

30/04/2022

   

Chủ nhật

01/5/2022

 

 - Ngày 02 và 03/5/2022 nghỉ bù lễ 30/4 và 01/5

 

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.