Lịch công tác tuần 39 năm học 2020-2021

 

(Từ ngày 26/04/2021 đến ngày 02/05/2021) 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

 Hai

2604/2021

 

 

 

 

 

 

 

Ba

27/04/2021

 -7h30'

 -làm việc với Đoàn công tác của Sở Nội vụ

TP: LĐ trườngLĐ phòng Tổ chức và CB phụ trách TCCB; TP KH-TV; TP HC-QT; CTCĐ

 

- Phòng họp T4

2804/2021

 - 

 

 

Năm

29/04/2021

-14h00

- Họp hội đồng tự đánh giá CTĐT CĐ ngành GDMN

TP: Hội đồng TĐG Và Ban thư ký theo QĐ số 35

 

- Phòng họp T4

Sáu

30/04/2021

-

  Từ 30/4 đến 03/5 nghỉ lễ

 

 

Bảy

0105/2021

 -

 -

 

Chủ nhật

02/05/2021

-

 -

 

 

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.