Lịch công tác tuần 37 năm học 2022-2023

 

(Từ ngày 10/4/2023 đến ngày 16/4/2023) 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

 Hai

10/4/2023

   

Ba

11/4/2023

- 14h00'

 - Họp Đảng ủy (Sơ kết quý I, triển khai KH công tác quý II)

TP: BCH 

- Phòng họp T4

12/4/2023

   

Năm

13/4/2023

   

Sáu

14/4/2023

   

Bảy

15/4/2023

   

Chủ nhật

16/4/2023

 

   

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.