Lịch công tác tuần 36 năm học 2022-2023

 

(Từ ngày 03/4/2023 đến ngày 09/4/2023) 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

 Hai

03/4/2023

   

Ba

04/4/2023

   

05/4/2023

   

Năm

06/4/2023

- 14h00

- Họp Đảng ủy (Sơ kết quý I, triển khai KH công tác quý II)

TP: BCH ( hoãn)

- Phòng họp T4

Sáu

07/4/2023

   

Bảy

08/4/2023

   

Chủ nhật

09/4/2023

 

   

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.