Lịch công tác tuần 34 năm học 2022-2023

 

(Từ ngày 20/03/2023 đến ngày 26/03/2023) 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

 Hai

20/3/2023

   

Ba

21/3/2023

   

22/3/2023

   

Năm

23/3/2023

   

Sáu

24/3/2023

- 16h00'

- Đón tiếp các trường CDDSP đến tham quan, học tập

TP: Toàn thể VC, NLĐ, SV.

- Hội trường

Bảy

25/3/2023

   

Chủ nhật

26/3/2023

 

   

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.