Lịch công tác tuần 33 năm học 2022-2023

 

(Từ ngày 13/03/2023 đến ngày 19/03/2023) 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

 Hai

13/3/2023

   

Ba

14/3/2023

   

15/3/2023

   

Năm

16/3/2023

   

Sáu

17/3/2023

   

Bảy

18/3/2023

   

Chủ nhật

19/3/2023

 

   

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.