Lịch công tác tuần 32 năm học 2022-2023

 

(Từ ngày 06/03/2023 đến ngày 12/03/2023) 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

 Hai

06/3/2023

   

Ba

07/3/2023

   

08/3/2023

   

Năm

09/3/2023

   

Sáu

10/3/2023

- 14h00'

- Triển khai chuyên đề "Học tập và làm theoTT, ĐĐ, PC Hồ Chí Minh năm 2023

TP: Toàn thể VC, NLDD

- Hội trường

Bảy

11/3/2023

   

Chủ nhật

12/3/2023

 

   

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.