LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 (NĂM HỌC 2020-2021)

 

 

(Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 07/02/2021) 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

 Hai

01/02/2021

 

 

 

 

Ba

02/02/2021

 -

 

 - 

03/02/2021

-

 - 

 

Năm

04/02/2021

-

 -

Sáu

05/02/2021

 - 

 

 -

Bảy

06/02/2021

 -

 -

 

Chủ nhật

07/02/2021

 

 

 

 

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.