Lịch công tác tuần 25 năm học 2021-2022

 

(Từ ngày 17/01/2022 đến ngày 23/01/2022) 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

 Hai

17/01/2022

  -

Ba

18/01/2022

   

19/01/2022

   

Năm

20/01/2022

 

 

-

Sáu

21/01/2022

-

-

Bảy

22/01/2022

 

 ..

Chủ nhật

23/01/2022

 

 

 

 

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.