Lịch công tác tuần 24 năm học 2021-2022

 

(Từ ngày 10/01/2022 đến ngày 16/01/2022) 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

 Hai

10/01/2022

- 14h00

- Họp Đảng uỷ trường

TP: Ban chấp hành

-phofng hopj T4

Ba

11/01/2022

- 14h00- Họp giao ban- phofng hopj T4

12/01/2022

   

Năm

13/01/2022

 

 

-

Sáu

14/01/2022

-

-

Bảy

15/01/2022

 

 ..

Chủ nhật

16/01/2022

 

 

 

 

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.