Lịch công tác tuần 22 năm học 2021-2022

 

(Từ ngày 27/12/2021 đến ngày 02/01/2022) 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

 Hai

27/12/2021

 

 

 

Ba

28/12/2021

   

29/12/2021

   

Năm

30/12/2021

 

 

-

Sáu

31/12/02021

   

Bảy

01/01/2022

 

 ..

Chủ nhật

02/01/2022

 

 

 

 

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.