Lịch công tác tuần 2 năm học 2022-2023

 

(Từ ngày 08/8/2022 đến ngày 14/8/2022) 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

 Hai

08/08/2022

   

Ba

09/08/2022

- 14h00'

- Đoàn kiểm tra LĐLĐ tỉnh làm việc tại CĐ trường

TP: Đoàn kiểm tra; Đại diện LĐ cấp uỷ; các đ/c UV BCH, CN UBKT, KT, TQ,CĐ trường

- P hpoj T4

10/08/2022

   

Năm

11/08/2022

-08h00'-  Họp Đảng uỷ BP trường- Phòng họp T4

Sáu

12/08/2022

   

Bảy

1308/2022

   

Chủ nhật

14/08/2022

 

   

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.