Lịch công tác tuần 19 năm học 2021-2022

 

(Từ ngày 06/12/2021 đến ngày 12/12/2021) 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

 Hai

06/12/2021

   

Ba

07/12/2021

   

08/12/2021

   

Năm

09/12/2021

   

Sáu

10/12/02021

   

Bảy

11/12/2021

 

 ..

Chủ nhật

12/12/2021

 

 

 

 

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.