Lịch công tác tuần 17 năm học 2022-2023

 

(Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 27/11/2022) 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

 Hai

21/11/2022

   

Ba

22/11/2022

 14h00'

- Tuần sinh hoạt công dân

 TP: SV K22

- Hội trường

23/11/2022

 14h00'

- Tuần sinh hoạt công dân

 TP: SV K22

- Hội trường

Năm

24/11/2022

   

Sáu

25/11/2022

 14h00'

- Tuần sinh hoạt công dân

 TP: SV K22

- Hội trường

Bảy

26/11/2022

   

Chủ nhật

27/11/2022

 

   

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.