Lịch công tác tuần 17 năm học 2021-2022

 

(Từ ngày 22/11/2021 đến ngày 28/11/2021) 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

 Hai

22/11/2021

   

Ba

23/11/2021

- 14h00'

- Họp xét các chế độ chính sách cho SV K21

TP: Theo QĐ

- Phòng họp T1

24/11/2021

   

Năm

25/11/2021

   

Sáu

26/11/02021

   

Bảy

27/11/2021

 

 ..

Chủ nhật

28/11/2021

 

 

 

 

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.