Lịch công tác tuần 15 năm học 2021-2022

 

(Từ ngày 08/11/2021 đến ngày 14/11/2021) 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

 Hai

01/11/2021

   

Ba

02/11/2021

-13h45'

- Làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT 

TP: LĐ Trường, Trưởng các phòng,  tổ TT; Trưởng khoa GDMN, GDTH,  CTCĐ, BT ĐTN, VC phụ trách công tác SV của phòng TC

- Phòng họp T4

03/11/2021

   

Năm

04/11/2021

   

Sáu

05/11/02021

- 14h00'

- Họp công tác thi đua

TP: HĐTĐ

- Phòng họp T4

Bảy

06/11/2021

 

 ..

Chủ nhật

07/11/2021

 

 

 

 

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.