Lịch công tác tuần 14 năm học 2022-2023

 

(Từ ngày 31/10/2022 đến ngày 06/11/2022) 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

 Hai

31/10/2022

- 14h00'

- Tuần sinh hoạt công dân

TP: SV K20, K 21

- Hội trường

Ba

01/11/2022

   

02/11/2022

   

Năm

03/11/2022

   

Sáu

04/11/2022

- 14h00'

- Xét chế độ chính sách sinh viên

TP: Theo QĐ

- Phòng họp T4

Bảy

05/11/2022

   

Chủ nhật

06/11/2022

 

   

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.