Lịch công tác tuần 14 năm học 2021-2022

 

(Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 07/11/2021) 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

 Hai

01/11/2021

   

Ba

02/11/2021

- 13h30'- Sinh hoạt công dân - HSSV K21- Hội trường

03/11/2021

- 13h30'- Sinh hoạt công dân - HSSV K21- Hội trường

Năm

04/11/2021

-13h30'

-14h00'

-15h30'

- Sinh hoạt công dân - HSSV K21

-Họp giao ban tháng

- Họp Ban xây dựng đề án tổ chức bộ máy xây dựng trường

TP: Theo QĐ

- Hội trường

- Phòng họp t4

Sáu

05/11/02021

- 13h30'

- 15h30'

 

 

 

- Sinh hoạt công dân - HSSV K21

- Chia tay đ/c Hoàng Văn Kỷ về nghỉ hưu 

TP: LĐ Trường; Đại diện LĐ các phòng, khoa, tổ; CĐ trường; ĐTN; ĐVCĐ bộ phần Tổ chức và Hành chính

- Hội trường

- Phòng họp T4

 

 

 

Bảy

06/11/2021

 

  

Chủ nhật

07/11/2021

 

 

 

 

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.