Lịch công tác tuần 13 năm học 2021-2022

 

(Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 31/10/2021) 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

 Hai

25/10/2021

-13h30'-Sinh hoaạt công dân HSSV (K19)- Hội trường

Ba

2610/2021

-13h30'-Sinh hoaạt công dân HSSV (K20) ; ( chuyển lịch 29-10 lên 26-10)
- Hội trường

27/10/2021

-13h30'-Sinh hoaạt công dân HSSV (K20)- Hội trường

Năm

28/10/2021

-13h30'

- 14h00'

 

 

-Sinh hoaạt công dân HSSV (K20)

- Tập  huấn sử dụng phần mềm Microsoft Teams phục vụ dạy học trực tuyến

TP: Toàn thể GV

- Hội trường

- phòng học G02

Sáu

29/10/02021

-13h30'

- Hội nghi viên chức và NLĐ năm học 2021-2022

TP: Toàn thể VC-NLĐ

- Hội trường

Bảy

30/10/2021

 

  

Chủ nhật

31/10/2021

 

 

 

 

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.