Lịch công tác tuần 12 năm học 2021-2022

 

(Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021) 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

 Hai

18/10/2021

   

Ba

19/10/2021

- 14h00'

- Toạ đàm Kỷ niêm 91 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

TP: Tòan thể Vc

 

- Hội trường

20/10/2021

   

Năm

21/10/2021

-13h30'

-14h00'

 

 

- 15h00

 

 

-  Sinh hoạt CD- -HSSV ( các lớp K19)

Họp chuẩn bị HN Viên chức

TP: LĐ trường; trưởng các phòng, khoa, tổ; CTCĐ; BTĐTN; TB TTND

- Họp Ban xây dựng Đề án tổ chức bộ máy

TP: Theo QĐ

- Hội trường

- P. họp T4

 

 

- P. họp T4

Sáu

22/10/02021

- 08h00'

 

 

- 13h30'

- Hội nghị trực tuyến Chuyển đổi số trong GD Đại học

TP: Như HN Giao ban

 -Sinh hoạt CD- -HSSV ( các lớp K19)

 

- P. họp T4

 

 

- Hội trường

 

Bảy

23/10/2021

 

  

Chủ nhật

24/10/2021

 

 

 

 

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.