Lịch công tác tuần 11 năm học 2022-2023

 

(Từ ngày 10/10/2022 đến ngày 16/10/2022) 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

 Hai

10/10/2022

   

Ba

11/10/2022

 14h00'

- Họp xem xét xác định chỉ tiêu kế hoạch năm 2023

TP: LĐ trường; trưởng các phòng; Đại diện LĐ khoa GDMN, Tổ TLGD-CT-NN

- Phòng họp T4

12/10/2022

   

Năm

13/10/2022

 14h30'

- Họp chuẩn bị cho Khai giảng và Kỷ niệm 20-11

TP: LĐ trường; Trưởng các phòng, khoa, tổ TT ; CTCĐ; BT ĐTN

- Phòng Họp T4

Sáu

14/10/2022

   

Bảy

15/10/2022

   

Chủ nhật

16/10/2022

 

   

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.