Lịch công tác tuần 10 năm học 2021-2022

 

(Từ ngày 04/10/2021 đến ngày 10/10/2021) 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

 Hai

04/10/2021

   

Ba

05/10/2021

   

06/10/2021

   

Năm

07/10/2021

   

Sáu

08/10/02021

   

Bảy

09/10/2021

 

 

 

Chủ nhật

10/10/2021

 

 

 

 

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.