Lịch công tác tuần 1 năm học 2022-2023

 

(Từ ngày 01/8/2022 đến ngày 07/8/2022) 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

 Hai

01/08/2022

   

Ba

02/08/2022

   

03/08/2022

- 14h 00'

- Giao ban tháng

TP: LĐ trường; Trưởng các phòng, khoa, tổ TT; CTCĐ; BT ĐTN

- P. Họp T4

Năm

04/08/2022

 

 

 

Sáu

05/08/2022

   

Bảy

06/08/2022

   

Chủ nhật

07/08/2022

 

-14h00'

- Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường CĐSP Cao Bằng nhiệm kỳ 2022-2025

TP: Đại biểu mời; Đại biểo được triệu tập từ các CĐ

 - Hội trường

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.