Lịch công tác tuần 07 năm học 2021-2022

 

(Từ ngày 13/92021 đến ngày 19/9/2021) 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

 Hai

13/9/2021

 

-14h00'

 

-Sinh hoạt chính trị đầu năm học

TP: Toàn thể VC, NLĐ

 

- Hội trường

Ba

14/9/2021

-14h00'

 

-Sinh hoạt chính trị đầu năm học

TP: Toàn thể VC, NLĐ

- Hội trường

15/9/2021

-14h00

- Hội nghị quy hoạch cán bộ

TP: LĐT; Bí thư Đảng bộ BP; CTCĐ; BT ĐTN; trưởng các phòng, khoa, ổ TT

 

- Phòng họp t4

Năm

16/9/2021

- 14h00'

 

- 14h00'

 

 - Sinh hoạt chính trị đầu năm học

TP: Toàn thể SV K19, K20

 - Xét tuyển đợt 1 (tuyển sinh cao đẳng) 

TP: Hội đồng tuyển sinh

- Hội trường

 

- Phòng họp T4

Sáu

17/9/02021

- 14h00' 

 

-14h00'

 

-  Sinh hoạt chính trị đầu năm học

TP: Toàn thể SV K19, K20

- Họp tổ đảm bảo chất lượng GD

TP: Theo QĐ

-- Hội trường

 

- Phòng họp T4

Bảy

18/9/2021

 

 

 

Chủ nhật

19/9/2021

 

 

 

 

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.