Lịch công tác tuần 06 (Năm học 2014 - 2015)

 

(Từ ngày 08/9/2014 đến ngày 14/9/2014)

 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

Hai

08/9/2014

 - 10h00

 

 

 - 13h00.

 - Họp Ban đón tiếp lớp Quản lý Giáo dục K33 (TP: Theo QĐ).

 - Hội nghị viên chức năm học 2014 - 2015 (TP:  Toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên).

 - Phòng họp T4-D.

 

 

 - Hội trường.

Ba

  09/9/2014

   

10/9/2014

 - 14h00. - Họp Họp chuyên môn (TP: Đại diện Lãnh đạo Phòng ĐT & NCKH, Khoa, Tổ trực thuộc). - Phòng họp T4-D.

Năm

11/9/2014

   

Sáu

12/8/2014

 - 14h00. - Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài NCKH cấp Tỉnh (TP: Hội đồng nghiệm thu, các đại biểu mời và nhóm NC đề tài). - Phòng họp T4-D.

Bảy

13/9/2014

 - 07h00.

 - Thi Tốt nghiệp các lớp Đại học hệ VHVL (Địa lý, Thể chất, Toán).

 

Chủ nhật

14/9/2014

 

 

 

 

  

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.