Lịch công tác tuần 05 năm học 2021-2022

 

(Từ ngày 30/8/2021 đến ngày 5/9/2021) 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

 Hai

30/8/2021

 

 

 

 

 

Ba

31/8/2021

 

 

 

01/9/2021

 

  

Năm

02/9/2021

 

- Nghỉ lễ Quốc khánh 

Sáu

03/9/02021

 - Nghỉ lễ Quốc khánh 

Bảy

04/9/2021

 

 

 

Chủ nhật

05/9/2021

 

 

Sinh viên K19, K20 nhập trường (các khoa tổ có SV, GV chủ nhiệm, bộ phận quản lý KTX đôn đốc, chỉ đạo)

 

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.