Lịch công tác tuần 05 (Năm học 2014 - 2015)

 

(Từ ngày 01/9/2014 đến ngày 07/9/2014)

 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

Hai

01/9/2014

  - Ngày thứ 2 (01/9) và thứ 3 (02/9) nghỉ lễ Quốc khánh.

 

Ba

 

 02/9/2014

  Kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (1945 - 2014) 

03/9/2014

   

Năm

04/9/2014

   

Sáu

05/8/2014

 - 14h00. - Họp Hội đồng tuyển sinh xét tuyển sinh Cao đẳng chính quy NV2. - Phòng họp T4 - D.

Bảy

06/9/2014

 

 

- Khối phòng ban làm việc bình thường bù cho ngày thứ 2 (01/9).

Chủ nhật

07/9/2014

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.