Kế hoạch tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ

 

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.