Thứ Năm, 17-04-2014
Tạo bước phát triển mới trong việc đào tạo nhân lực cho tỉnh   Ngành học sư phạm Cao Bằng – 60 năm xây dựng và trưởng thành   CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG - NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC   Lịch công tác tuần 52 (23-29/7/2012)   Lịch công tác tuần 01 (30/7-05/8/2012)   Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2012 - 2013   Lịch công tác tuần 04 (20 -26/8/2012)   Lịch công tác tuần 02 (06-12/8/2012)   Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thương xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012-2013   Lịch công tác tuần 29 (11/02/2013 - 17/02/2013)   Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc Tết Quý Tỵ - 2013    Lịch công tác tuần 30 (18/02/2013 - 24/02/2013)   Nhân sự   Lịch công tác tuần 03 (13 -19/8/2012)   Kế hoạch công tác Tháng 8 - 2012, trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng   Kế hoạch công tác Tháng 9 - 2012, trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng   Lịch công tác tuần 05 (27 - 02/9/2012)   Thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi ngành Giáo dục nhân dịp Khai giảng năm học mới 2012 – 2013   Lịch công tác tuần 06 (03 - 09/9/2012)   Lịch công tác tuần 07 (10 - 16/9/2012)   Lịch công tác tuần 08 (17 - 23/9/2012)   Lịch công tác tuần 09 (24 - 30/9/2012)   Kế hoạch công tác Tháng 10 - 2012, trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng   Lịch công tác tuần 10 (01 - 07/10/2012)   Lịch công tác tuần 11 (08 - 14/10/2012)   Lịch công tác tuần 12 (15 - 21/10/2012)   Lịch công tác tuần 13 (22 - 28/10/2012)   Kế hoạch công tác tháng 11 / 2012, trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng   Lịch công tác tuần 14 (29/10 - 04/11/2012)   Lịch công tác tuần 15 (05/11 - 11/11/2012)   Kế hoạch công tác tháng 12 - 2012 Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng   Lịch công tác tuần 16 (12/11 - 18/11/2012)   Lịch công tác tuần 17 (19/11 - 25/11/2012)   Lịch công tác tuần 18 (26/11 - 02/12/2012)   Lịch công tác tuần 19 (03/12 - 09/12/2012)   Lịch công tác tuần 20 (10/12/2012 - 16/12/2012)   Lịch công tác tuần 21 (17/12/2012 - 23/12/2012)   Lịch công tác tuần 22 (24/12/2012 - 30/12/2012)   Kế hoạch công tác tháng 01 - 2013 của Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng   Lịch công tác tuần 23 (31/12/2012 - 06/01/2013)   Lịch công tác tuần 24 (07/01/2013 - 13/01/2013)   Lịch công tác tuần 25 (14/01/2013 - 20/01/2013)   Lịch công tác tuần 26 (21/01/2013 - 27/01/2013)   Lịch công tác tuần 27 (28/01/2013 - 03/02/2013)   Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020”   Kế hoạch công tác tháng 02/2013   Lịch công tác tuần 28 (04/02/2013 - 10/02/2013)   Lễ hội Xuân hồng năm 2013 (Chiến dịch hiến máu tình nguyện tỉnh Cao Bằng 2013)   Lịch công tác tuần 31 (25/02/2013 - 03/03/2013)   Kế hoạch công tác tháng 03/2013   Lịch công tác tuần 32 (04/03/2013 - 10/03/2013)   Chi bộ Đào tạo & NCKH tổ chức thành công đại hội (nhiệm kỳ 2013 - 2015)   Lịch công tác tuần 33 (11/03/2013 - 17/03/2013)   Chỉ thị về việc thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực ngành giáo dục và đào tạo theo nhu cầu phát triển xã hội giai đoạn 2013-2015   Lịch công tác tuần 34 (18/03/2013 - 24/03/2013)   Lịch công tác tuần 35 (25/03/2013 - 31/03/2013)   Xây dựng kế hoạch phát triển ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Cao Bằng năm 2014   Lịch công tác tuần 36 (01/4/2013 - 07/4/2013)   Kế hoạch công tác tháng 04/2013   Quyết định ban hành chương trình hành động của ngành Giáo dục thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2011-2020, Kết luận số 51-KL/TW và Chỉ thị số 02/CT- TTg ngày 22/01/2013   Lịch công tác tuần 37 (08/4/2013 - 14/4/2013)   Lịch công tác tuần 38 (15/4/2013 - 21/4/2013)   Lịch công tác tuần 39 (22/4/2013 - 28/4/2013)   Kế hoạch công tác tháng 05/2013   Lịch công tác tuần 40 (29/4/2013 - 05/5/2013)   Lịch công tác tuần 41 (06/5/2013 - 12/5/2013)   Lịch công tác tuần 42 (13/5/2013 - 19/5/2013)   Lịch công tác tuần 43 (20/5/2013 - 26/5/2013)   Lịch công tác tuần 44 (27/5/2013 - 02/6/2013)   Kế hoạch công tác tháng 06/2013   Lịch công tác tuần 45 (03/6/2013 - 09/6/2013)   Lịch công tác tuần 46 (10/6/2013 - 16/6/2013)   Lịch công tác tuần 47 (17/6/2013 - 23/6/2013)   Lịch công tác tuần 48 (24/6/2013 - 30/6/2013)   Kế hoạch công tác tháng 07/2013   Lịch công tác tuần 49 (01/7/2013 - 07/7/2013)   Lịch công tác tuần 51 (15/7/2013 - 21/7/2013)   Lịch công tác tuần 52 (22/7/2013 - 28/7/2013)   Lịch công tác tuần (29/7/2013 - 04/8/2013)   Kế hoạch công tác tháng 08/2013   Lịch công tác tuần 01(05/8/2013 - 11/8/2013)   Lịch công tác tuần 02(12/8/2013 - 18/8/2013)   Lịch công tác tuần 03(19/8/2013 - 25/8/2013)   Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 đối với GDCN - TCCN   Lịch công tác tuần 04(26/8/2013 - 01/9/2013)   Thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2013-2014   Lịch công tác tuần 05(02/9/2013 - 08/9/2013)   Lịch công tác tuần 06(09/9/2013 - 15/9/2013)   Lịch công tác tuần 07(16/9/2013 - 22/9/2013)   Lịch công tác tuần 08(23/9/2013 - 29/9/2013)   Bộ trưởng trả lời cử tri và ĐBQH: Hàng loạt giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho các trường ngoài công lập   Bộ trưởng trả lời cử tri và ĐBQH: Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng cử tuyển, tạo việc làm sau khi ra trường và Giải pháp về việc thành lập trường chưa chú ý đến chất lượng đào tạo, vấn đề đào tạo đại học tại chức   Lịch công tác tuần 09(30/9/2013 - 06/10/2013)   Lịch công tác tuần 10 (07/10/2013 - 13/10/2013)   Lịch công tác tuần 11 (14/10/2013 - 20/10/2013)   Lịch công tác tuần 11 (14/10/2013 - 20/10/2013)   Lịch công tác tuần 12 (21/10/2013 - 27/10/2013)   Lịch công tác tuần 13 (28/10/2013 - 03/11/2013)   Lịch công tác tuần 14 (04/11/2013 - 10/11/2013)   Lịch công tác tuần 15 (11/11/2013 - 17/11/2013)   Lịch công tác tuần 17 (25/11/2013 - 01/12/2013)   "Tư duy của gần 2 triệu thầy cô và 20 triệu học sinh phải thay đổi"   Lịch công tác tuần 18 (02/12/2013 - 08/12/2013)   Lịch công tác tuần 19 (09/12/2013 - 15/12/2013)   Lịch công tác tuần 20 (16/12/2013 - 22/12/2013)   Lịch công tác tuần 21 (23/12/2013 - 29/12/2013)   Sơ kết thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh   Lịch công tác tuần 22 (30/12/2013 - 05/01/2014)   Lịch công tác tuần 23 (06/01/2014 - 12/01/2014)   Lịch công tác tuần 24 (13/01/2014 - 19/01/2014)   Lịch công tác tuần 25 (20/01/2014 - 26/01/2014)   Lịch công tác tuần 26 (27/01/2014 - 02/02/2014)   Lịch công tác tuần 27 (03/02/2014 - 09/02/2014)   Lịch công tác tuần 28 (10/02/2014 - 16/02/2014)   Lịch công tác tuần 29 (17/02/2014 - 23/02/2014)   Lịch công tác tuần 30 (24/02/2014 - 02/03/2014)   Lịch công tác tuần 31 (03/03/2014 - 09/03/2014)   Lịch công tác tuần 32 (10/03/2014 - 16/03/2014)   Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng   Lịch công tác tuần 34 (24/03/2014 - 30/03/2014)   Lịch công tác tuần 35 (31/03/2014 - 06/04/2014)   Lịch công tác tuần 37 (14/04/2014 - 20/04/2014)  
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 (Từ ngày 14/04/2014 đến ngày 20/04/2014)    Cập nhật: 16:47 PM   12/ 04/ 2014   Thứ / ngày Thời gian ...
Giới thiệu
 
Nghiên cứu khoa học
 
    UBND TỈNH CAO BẰNG        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     Số: 2552/SGD&ĐT- GDCN                    Cao Bằng, ngày...
Kế hoạch giảng dạy - Lịch thi
 
      Nơi nhận: Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học (tầng 3D-Nhà hiệu bộ) Thời gian: Thứ 5 hàng tuần Lưu ý:      Các em học sinh và sinh viên đến nhận bằng cần mang theo giấy Chứng minh thư nhân dân để đối chiếu. Trường hợp uỷ quyền cho người khác đến...
Tin mới
Tra cứu điểm
Mã sinh viên Tên
Quê hương Cao Bằng